Page 17 - obalka 1
P. 17

O restaurování ložnice z Arcibiskupského zámku v Kroměříži
         e nám velkou ctí, že jsme se mohli účastnit obnovy takového
         hodnotného kulturního dědictví, jako vidíme zde na Arcibis-
         kupském zámku. Každá práce tohoto typu je pro nás výzvou a
    potěšením, že můžeme přispět k záchraně historických artefaktů jako
    svědectví historie. O to více, pokud se jedná o takto unikátní nábytek, jako
    je například soubor ložnice, kterou v 19. století zakoupil Theodor Khon od
    italských mistrů. Práce na tomto souboru je naprosto skvostná. Vždy, když se
    postavíme před takový kus nábytku, počínáme si s velkou pokorou a úctou
    k řemeslu tehdejší doby. Vždyť jen uvědomění si, s jakým vybavením a s
    jakou přesností a precizností kdysi naši předci pracovali.  16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22